Monthly Archives: Sierpień 2014

Skarb Państwa a szkody

21 lipca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacje ograniczające odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie wyłącznie do kilku określonych kategorii gruntów oraz pasiek i pogłowia zwierząt gospodarskich, są niezgodne z Konstytucją RP. Podobnie jak w przypadku zeszłorocznego wyroku dotyczącego szkód spowodowanych przez bobry, Skarb Państwa będzie więc musiał pokrywać straty wyrządzone [...]

Autor |4 sierpnia 2014|Łowiectwo|0 komentarzy

Zmiany ustawy Prawo łowieckie

14 stycznia 2013 roku do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie w zakresie zakwestionowanym przez Trybunał. Wykonanie wyroku polega w nim na dość mechanicznym przeniesieniu postanowień Statutu Związku do ustawy. Miejscami jednak owa technika powoduje niezgodność projektu z zasadami techniki prawodawczej, a niekiedy nawet prowadzi do niepełnego wykonania wyroku. Przykładowo w [...]

Autor |3 sierpnia 2014|Łowiectwo|0 komentarzy